فرآیند ایمیل مارکتینگ در مجموعه‌ی فرم پوش به صورت کاملا حرفه‌ای انجام شده و از طریق آن اهداف مختلفی همچون افزایش نرخ بازگشت سرمایه، افزایش نرخ تبدیل، بخش بندی مشتریان و… دنبال می‌شود. کاربرد اصلی ایمیل مارکتینگ در مجموعه‌ی فرم پوش بخش بندی مشتریان با استفاده از مقالات مختلف است.

گام‌های ایمیل مارکتینگ در فرم پوش

  • گام اول: بررسی و تعیین اهداف
  • گام دوم: بخش بندی مشتریان
  • گام سوم: تعیین عناوین مورد نیاز برای هر بخش
  • گام چهارم: نگارش و انتشار مقالات
  • گام پنجم: قرار دادن فرم دریافت ایمیل در هر مقاله
  • گام ششم: اتصال هر فرم به گروه مناسب در پلتفرم ایمیل مارکتینگ
  • گام هفتم: طراحی و ارسال ایمیل‌های زمان‌بندی شده و متمایز برای هر دسته
  • گام هشتم: دعوت به خرید در یکی از ایمیل‌ها
  • گام نهم: ادامه دادن فرآیند به منظور جلب رضایت مشتریان پس از خرید
  • گام دهم: دعوت به تکرار خرید در مدت زمان مناسب (پس از 1 سال)

پیشنهاد ویژه خواندن مقاله‌ی: به کمک ایمیل مارکتینگ با کمترین بودجه بهترین نتایج را کسب کنید